Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, vraagt u ons dan om een gesprek. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een oplossing.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan is het mogelijk advies in te winnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt TIP. Als ook dit geen oplossing oplevert, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling van onze beroepsorganisatie, waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij is bemiddeling of een formele klachtbehandeling mogelijk welke resulteert in een uitspraak.